Förhandsbesked om blankning av aktier

Förhandsbesked om blankning av aktier

[2015-06-30] Skatterättsnämnden har nyligen avgjort ett ärende rörande s.k. blankning av aktier. Blankning är ett sätt att tjäna pengar på en aktie som sjunker i värde och innebär att en person säljer lånade aktier.

Om blankning har skett så finns det ett undantag i inkomstskattelagen som säger att en person som lånar ut aktier (blankaren), inte ska anses ha avyttrat dessa vid utlåningen, vilket medför att någon kapitalvinstbeskattning inte ska ske.

I det aktuella målet ansåg Skatterättsnämnden att det inte var fråga om blankning av aktier då det inte funnits ett syfte att sälja de utlånade aktierna vidare. Konsekvensen av detta var att personen som lånat ut aktierna ansågs ha sålt dessa vid utlåningstillfället och därmed skulle bli kapitalvinstbeskattad.

Förhandsbeskedet är överklagat av både den skattskyldige och Skatteverket.

Scroll to Top