Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förslag om ändring av CFC-reglerna

Skatteverket har i en promemoria lämnat förslag om ändringar i CFC-reglerna. Ändringarna som Skatteverket föreslår innebär en utökad möjlighet för Sverige att CFC-beskatta inkomster.

CFC-reglerna innebär kortfattat att delägare i utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska personen. Enligt huvudregeln anses en inkomst lågbeskattad om inkomsten beskattas under en viss nivå ställt i relation till den svenska bolagsskatten. Oavsett nivån på beskattningen anses dock inte en inkomst vara lågbeskattad enligt kompletteringsregeln om den utländska juridiska personen hör hemma och är skattskyldig i ett land eller område som räknas upp i en särskild lista och inte omfattas av undantagen som anges i listan. Skatteverket har fått i uppdrag av Regeringen att uppdatera förteckningen över områden som ska upptas på den särskilda listan och därmed undantas från CFC-beskattning.

Förändringarna som Skatteverket föreslår är omfattande. Länder som tidigare varit undantagna från CFC-beskattning föreslår nu Skatteverket ska omfattas, bl.a. Malta. Skatteverket föreslår även att royalty och andra inkomster från immateriella rättigheter från vissa länder ska bli föremål för CFC-beskattning.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vad de föreslagna förändringarna kan komma att innebära för din verksamhet.

Scroll to Top