Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Högsta förvaltningsdomstolen ser igenom utländsk stiftelse

Advice Skatteinfo har tidigare i år skrivit om en stiftelse i Lichtenstein som Skatterättsnämnden (SRN) inte bedömde motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu slagit fast SRN:s besked vilket innebär att utbetalningar inte ska tjänstebeskattas.

Tillgångar i utlandet har i vissa fall placerats i utländska stiftelser. Skatteverket har i en del ärenden där sådana tillgångar rättats drivit en linje att den utländska stiftelsen motsvarar en svensk familjestiftelse. I en svensk familjestiftelse är tillgångarna definitivt avskilda från stiftaren och inte fritt disponibla för förmånstagaren. Utbetalningar från en sådan stiftelse beskattas som periodiskt understöd vilket innebär en hög tjänstebeskattning för mottagaren.

C har överfört tillgångar till en stiftelse i Lichtenstein (en foundation) vars ändamål enligt stiftelsens stadgar är att investera och förvalta tillgångar i syfte att ge stöd till vissa angivna personer och institutioner. C har angetts som första förmånstagare med rätt att utan begränsning förfoga över stiftelsens inkomster och tillgångar. Vid C:s bortgång har A inträtt som förmånstagare på samma villkor.

HFD anser att förmånstagarnas rätt att disponera över tillgångarna har varit kontinuerlig och oinskränkt. Det har därför vare sig vid förmögenhetsöverföringen eller senare uppkommit en sådan självständig förmögenhetsbildning som motsvarar en svensk stiftelse. C får i stället anses ha lämnat ett uppdrag till stiftelsen i Lichtenstein att för hans del förvalta tillgångarna. Efter C:s bortgång fortsatte stiftelsen att utföra uppdraget för A:s räkning.

A ska därmed inte beskattas med anledning av utbetalningarna från stiftelsen. Vid beskattningen ska A anses som ägare så länge hon har kvar sina rättigheter som förmånstagare. Hon ska därmed beskattas för den löpande avkastningen.

Står du inför att göra en frivillig rättelse av tillgångar utomlands? Eller har du funderingar med anknytning till utländska rättsfigurer? Du är välkommen att kontakta oss på Advice med dina frågor.

Läs mer om hur Advice kan hjälpa till med frivilliga rättelser.

Scroll to Top