Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

[2014-10-22] Skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag är idag komplicerade. I en utredning presenteras därför förslag på förenklade regler som, om förslaget går igenom, kan träda i kraft den 1 januari 2016.

Utredningen föreslår bland annat att en ny avsättningsmöjlighet, företagsfond, införs och ersätter reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto, periodiseringsfond och expansionsfond. Två modeller för att beräkna positiv räntefördelning införs och negativ räntefördelning slopas.

Förslagen innebär att inkomst av näringsverksamhet framöver ska kunna disponeras på tre sätt; genom räntefördelning, avsättning till företagsfond eller genom beskattning som inkomst av näringsverksamhet.

Scroll to Top