Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Sänkt kostnad för de nya tillfälliga anstånden

Vi har tidigare skrivit om de nya anståndsreglerna som ger företag möjlighet att skjuta upp skatte- och avgiftsbetalningar till följd av coronavirusets spridning. Efter ett nytt beslut i Riksdagen har nu kostnaden för att skjuta upp betalningarna sänkts.

Enligt beslutet tas endast den vanliga kostnadsräntan för anstånd ut under de första sex månaderna av anståndstiden. Den räntan är för närvarande 1,25 procent och ej avdragsgill vilket motsvarar en avdragsgill bankränta på 1,6 procent per år.

Efter det första halvåret blir kostnaden den vanliga kostnadsräntan samt en tillkommande anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det medför att efter det första halvåret motsvarar kostnaden för att skjuta upp betalningen en avdragsgill ränta på ca 4,6 procent. För ett helt år kostar anstånden därmed en avdragsgill ränta på ca 3,1 procent i genomsnitt. Jämfört med kostnaden för anstånden när bestämmelserna infördes, vilket motsvarade en avdragsgill bankränta på ca 6,6 procent per år, innebär sänkningen att kostnaden för att skjuta upp betalningarna mer än halveras på årsbasis.

De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juni 2020, men med retroaktiv tillämpning för alla anstånd som beviljats från och med den 30 mars 2020. Det innebär att alla tillfälliga anstånd med anledning av de nya bestämmelserna omfattas av den lägre kostnaden.

Scroll to Top