Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Källskatt inom EU harmoniseras

Gemensamma EU-regler ska förenkla och snabba på att rätt källskatt betalas. Reglerna ska integreras i svensk lag och innebär att arbetet med att omarbeta Kupongskattelagen återupptas.

På gränsöverskridande utdelningar, det vill säga utdelningar från ett företag i ett land till en aktieägare i ett annat land, innehålls vanligtvis källskatt.
För att inte för mycket skatt ska betalas genom dubbelbeskattning i de två länderna behöver hel eller del av innehållen källskatt ofta återkrävas. Detta kan vara både komplicerat och ta lång tid vilket leder till att detta ofta inte sker.

EU-kommissionen har nyligen presenterat direktivsförslaget FASTER som står för Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes. Det är ett initiativ inom EU som syftar till att göra det enklare för investerare att handla med aktier och obligationer inom unionen.

Genom att införa standardiserade processer och digitala hemvistintyg kommer hanteringen av källskatter förenklas och säkerheten öka för de inblandade parterna som investerare, finansiella mellanhänder och skattemyndigheter i medlemsländerna. Ett gemensamt elektroniskt system för hemvistintyg inom EU föreslås för att effektivisera nedsättningen av källskatt.

Det föreslås att direktivet ska träda i kraft den 1 januari 2027. Medlemsländerna ska innan detta enas om och godkänna ett regelverk och därefter hinna implementera reglerna i sin nationella lag. Vi kan därför komma att se en ny svensk källskattelag innan detta.

Vi följer den fortsatta utvecklingen!

Scroll to Top