Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Handlar du med kryptovalutor? Se upp för oväntade skattekonsekvenser!

Många har de senaste åren sett investeringsmöjligheter i kryptovalutor och i takt med att kryptovalutorna börjat handlas i större utsträckning har myndigheternas intresse för företeelsen också ökat. Kryptovaluta benämns ofta även som virtuell valuta eller digital valuta. En vanlig missuppfattning är att transaktioner med kryptovalutor är skattefria och inte ska deklareras, vilket kan leda till stora risker för kryptohandlaren.

Eftersom inkomster på kryptovalutor är skattepliktiga behöver den som investerar och gör transaktioner med kryptovalutor ha kontroll över omkostnadsbelopp och försäljningspris för att inte riskera skattetillägg eller i värsta fall anmälan om skattebrott. Har inte kryptohandlaren tillgång till sitt omkostnadsbelopp kan det vara svårt att hitta i efterhand, vilket medför en risk att beskattas till hela försäljningspriset, oavsett om du gjort vinst eller förlust. Det finns även bevissvårigheter vad gäller omkostnadsbeloppet, särskilt när inköp kan ha skett vid flera olika tidpunkter under lång tid tillbaka, samt när det inte finns tydliga underlag för införskaffandet.

Transaktioner med kryptovalutor som ägs av en privatperson ska normalt deklareras i inkomstslaget kapital. I vissa situationer kan även beskattning i hobby eller näringsverksamhet bli aktuell. Har kryptovalutan inhandlats vid flera tillfällen bestäms omkostnadsbeloppet av en genomsnittlig beräkning per valutaenhet. Vinster som följer av transaktioner med kryptovalutor beskattas i sin helhet och skatten på vinsterna är 30 procent när beskattningen sker i kapital.  Vid förlust är förlusten då avdragsgill till 70 procent.

I bolagssektorn kan kryptovalutor klassas som antingen omsättnings- eller anläggningstillgång, vilket gör att den skattemässiga hanteringen kan bli olika.

Som transaktion räknas bland annat växling eller byte av en kryptovaluta mot en annan kryptovaluta, flytt eller utlåning av kryptovaluta, köp av varor eller tjänster med betalning i kryptovaluta, användning av kryptovaluta som spelinsats, eller annan användning av kryptovaluta. Även den som får betalt för något i kryptovaluta behöver se över beskattningskonsekvensen av detta.

I Sverige ska privatpersoner ta upp sina skattepliktiga inkomster och förluster det år som tillgången har realiserats. Det går inte att skjuta på beskattning av vinster eller avdrag för förluster utan att bedriva en näringsverksamhet där handeln med kryptovaluta ingår. Varje transaktion med kryptovaluta är skattepliktig. Det kan medföra likviditetsproblem för en person som ägnar sig åt transaktioner med kryptovaluta. Exempelvis betyder det att skatten på 30 procent kan behöva beaktas vid beslut om omplacering av en värdeökning på en specifik kryptovaluta.

Att som kryptoinnehavare ha en välarbetad kryptostrategi kan minska onödig beskattning väsentligt. Detta genom att se över sina investeringar ofta och dokumentera sina transaktioner.

Vi på Advice har de senaste åren upparbetat erfarenhet inom beskattningen av kryptovalutor. Vi hjälper gärna till att identifiera deklarationspliktiga transaktioner, förutspå och planera skatteutfall, utarbeta strategier för skattemässig hantering av kryptotransaktioner samt se till att undvika likviditetskriser vid beskattningstillfället.

Scroll to Top