Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Oenigt i Skatterättsnämnden om väsentlig anknytning

I ett nyligen publicerat förhandsbesked från Skatterättsnämnden hade nämnden olika uppfattning om ett flertal styrelseuppdrag i kombination med mindre aktieinnehav i svenska rörelsedrivande bolag medför väsentlig anknytning till Sverige. Nämnden landade i bedömningen att den sökande inte skulle ha väsentlig anknytning vilket även var Skatteverkets inställning.

En person som flyttar utomlands kan, trots utflytten, fortsatt vara skattskyldig i Sverige på grund av att personen har väsentlig anknytning till Sverige. En omständighet som kan ge väsentlig anknytning är om personen direkt eller indirekt äger tillgångar som ger ett väsentligt inflytande i en näringsverksamhet.

Enligt praxis gäller att ett innehav som är mindre än 10 procent i ett svenskt rörelsedrivande bolag inte medför väsentlig anknytning till Sverige. En fråga som är oviss är om det är möjligt att äga mindre än 10 procent i väldigt många svenska rörelsedrivande bolag och var gränsen i så fall går.

En oenig Skatterättsnämnd har nyligen bedömt att en person inte har väsentlig anknytning till Sverige trots ett indirekt ägande i flera rörelsedrivande bolag i kombination med styrelseuppdrag.

Bakgrunden till nämndens avgörande var följande: A, som är svensk medborgare, planerar att flytta utomlands med sin fru och deras gemensamma barn. Vid utflyttningen kommer familjen äga två fritidsbostäder i Sverige. A kommer även att äga ett icke rörelsedrivande holdingbolag som i sin tur äger aktier i ett stort antal onoterade svenska bolag som bedriver rörelse. Holdingbolaget kommer dock inte att äga tio procent eller mer i något av bolagets dotterbolag. A äger även en mindre post (0,2 procent) i ett annat bolag som äger ett antal dotterbolag. Efter flytten kommer A kvarstå som styrelseledamot i elva bolag som han har ägarintressen i.

A ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få klarhet i om han även efter utlandsflytten skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av sina ägarintressen i svenska bolag samt sina styrelseuppdrag. En oenig nämnd förklarade att aktieinnehaven och styrelseuppdragen, efter en samlad bedömning, inte skulle ge A en väsentlig anknytning till Sverige.

Skatterättsnämnden la stor vikt vid att A:s indirekta ägande i de rörelsedrivna bolagen understeg tio procent. Då någon egentlig rörelse inte bedrivs i holdingbolaget ansågs A inte ha något väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Det faktum att A hade styrelseuppdrag i ett antal bolag ändrade inte nämndens besked.

Skatterättsnämnden är tydliga med att innehav med mindre än tio procent i rörelsedrivande bolag inte ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet. Eventuella styrelseuppdrag påverkar inte bedömningen. Det som är iögonfallande med ärendet är att minoriteten ansåg, efter en samlad bedömning, att ägandet tillsammans med styrelseuppdragen gav A en väsentlig anknytning till Sverige. De skiljaktiga förklarade vidare att om A lämnar samtliga styrelseuppdrag i Sverige kommer väsentlig anknytning inte föreligga för A.

Om du planerar att flytta utomlands och är osäker på om du efter flytten kommer vara obegränsat skattskyldig i Sverige, tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper till att bedöma din situation och ger dig rådgivning kring vad du ska tänka på och göra för att minska risken att du fortsättningsvis ska skatta för dina inkomster i Sverige.

Scroll to Top