Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatteverket ger vägledning om incitamentsoptioner

För att knyta nyckelpersoner till företaget används ofta olika typer av incitamentsprogram. När anställda erbjuds att förvärva optioner som senare kan användas för att köpa aktier i företaget ska optionerna värderas. Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande förklarat sin syn på vilka principer som ska gälla vid värdering av optioner. Ställningstagandet är välkommet eftersom vägledning som rör värdering av optioner har varit sparsam och likaså domstolspraxis.

Ställningstagandet behandlar optioner som är värdepapper och inte personaloptioner. Skatteverket tar i sitt ställningstagande upp dels värdering av optioner där de underliggande aktierna är noterade, dels värdering av optioner där de underliggande aktierna är onoterade. Om en anställd erhåller värdepapper från arbetsgivaren utan kostnad eller till kostnad under markandsvärdet så ska skillnaden förmånsbeskattas som lön. Det är därför viktigt för både den anställde och arbetsgivaren att en prislapp på värdepappret eller optionen kan bestämmas vid förvärvet.

Att Skatteverket nu uttalar sin syn på hur värderingen ska göras är positivt och bidrar till mindre osäkerhet om vad som kan accepteras – även om det fortfarande finns bedömningsaspekter. Annars är det främst villkor förknippade med förfogandet som har varit föremål för diskussion och utredning. Att osäkerheten minskar medför mindre risk för obehagliga överraskningar i framtiden och att fokus kan läggas på de kvarvarande frågeställningarna.

Vid värdering av noterade optioner finns normalt ett aktuellt noterat marknadsvärde som kan användas. Om det däremot inte finns någon optionshandel kan andra riktlinjer behöva tillämpas.

Om optionerna inte är noterade ska ett teoretiskt optionsvärde uppskattas. Skatteverket slår i ställningstagandet fast att detta bör göras med ”Black & Scholes” optionsvärderingsmetod, som anses vara den mest använda modellen vid värdering av optioner. Modellen består av flera komponenter och där den förväntade framtida volatiliteten är en viktig del. Med detta avses den förväntade framtida standardavvikelsen från aktiekursen. Detta kan tas fram från en jämförelse med liknande bolag från en erkänd marknadsdatabas.

Ska ni ge ut optioner till anställda och har frågor som rör villkor eller optionspremieberäkningar är ni välkomna till oss för en diskussion.

Scroll to Top