Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Omställningsstöd

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat omsättning under mars och april 2020 på grund av Covid-19. Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stödet uppgår till 5 000 kronor och det högsta till 150 miljoner kronor. Omställningsstödet ansöks av företagets behöriga företrädare i en ny e-tjänst på Skatteverkets hemsida senast den 31 augusti 2020.

Omställningsstödet räknas ut i två steg. Först räknar man ut om företaget har tappat mer än 30 % av omsättningen mars-april 2020 jämfört med samma period 2019. Därefter räknar man ut hur stor andel av de fasta kostnaderna man kan få ersättning för. Det finns flera grundförutsättningar som ska vara uppfyllda för att man ska ha rätt till omställningsstödet:

  • Minskad nettoomsättning med mer än 30 %
  • Omsättningsminskningen ska bero på Covid-19
  • Företagets nettoomsättning ska uppgå till minst 250 000 kr
  • Stödet ska vara minst 5 000 kr
  • Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar
  • Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter den 29 februari 2020 och vid prövningen av ansökan
  • Företaget måste ha försökt att få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först

På Skatteverkets hemsida finns det beräkningshjälp för att bedöma om företag kan ha rätt till omställningsstöd och hur stort stöd företaget i så fall kan få.

Scroll to Top