Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Personaloptioner: nya regler underlättar för unga tillväxtbolag

Den 1 januari trädde nya regler om lättnad i beskattning av kvalificerade personaloptioner i kraft. Reglerna om kvalificerade personaloptioner har funnits sedan 2018 och syftar till att underlätta för unga företag som saknar kapital att rekrytera och behålla personer som bedöms viktiga för företagets utveckling. Syftet med ändringarna är att utöka antalet företag och personer som omfattas av reglerna.

Reglerna utvidgas på så sätt att:

  • Gränsen för medelantalet anställda höjs från 50 till 150,
  • Gränsen för företagets nettoomsättning eller balansomslutning under samma år höjs från 80 till 280 miljoner kronor,
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer också kunna omfattas av reglerna.

 

Personaloptioner ger personalen rätt att i framtiden köpa aktier till förmånliga villkor. Förmån av kvalificerade personaloptioner är skattefri och arbetsgivaren behöver inte betala någon arbetsgivaravgift. När aktierna i ett senare skede säljs beskattas vinsten som kapital. Om det är ett fåmansbolag som har gett ut kvalificerade personaloptioner omfattas utdelningar och kapitalvinst vid försäljning av aktierna av fåmansbolagsreglerna.

Genom lagändringen förtydligades även att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om optionsinnehavaren utnyttjar optionen till förvärv av teckningsoption som ger rätt att förvärva andel. Detta är en kodifiering av vad som gällde sedan tidigare enligt en dom från högsta förvaltningsdomstolen som vi skrivit om här.

Vi på Advice ser positivt på de nya reglerna som kommer att hjälpa nystartade företag med tillväxtambitioner. Vill du veta om personaloptioner kan passa ert företag? På Advice har vi en lång erfarenhet av rådgivning om personaloptioner, köpoptioner, kvalificerade personaloptioner och teckningsoptioner. Välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top