Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nya coronabeslut: skattefri parkering och skattefri gåva

Riksdagen har beslutat om ytterligare två förändringar för att minska de ekonomiska följderna av coronapandemin. Det gäller dels gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde om 1 000 kr per anställd, dels tillgång till fri parkeringsplats.

Från och med den 1 juni 2020 och fram till årsskiftet kan arbetsgivare ge anställda en skattefri gåva till ett värde om upp till 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns, exempelvis i form av julgåvor och jubileumsgåvor. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset och innebär att arbetsgivare för att stödja det lokala näringslivet till exempel kan ge anställda ett presentkort som gäller lokalt.

Den andra ändringen är att anställda som har tillgång till fri parkeringsplats på sin arbetsplats tillfälligt inte förmånsbeskattas för detta. Beslutet gäller retroaktivt från den 1 april 2020 och under resten av 2020 för alla yrkesgrupper i hela landet. Syftet är att underlätta resandet till arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Scroll to Top