Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Översyn av 3:12-reglerna

Ändringar avseende de så kallade 3:12-reglerna, som gäller utdelning och kapitalvinst för verksamma ägare i fåmansföretag, ska föreslås på nytt. Reglerna har till syfte att ge incitament för att starta, driva och utveckla företag, med en avvägd beskattningsfördelning mellan skatt på satsat kapital och skatt på arbetsinkomst för företagare. Därtill syftar reglerna till att motverka att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Utredningen ska ge förslag på enklare regler och ska presenteras sista november 2023.

En aktieägare i ett fåmansföretag omfattas av de särskilda reglerna på utdelning och kapitalvinst avseende fåmansföretaget om ägaren eller någon närstående har varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Reglerna omnämns ofta som 3:12 reglerna. Reglerna anger hur utdelning och kapitalvinst ska fördelas mellan inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital vid beskattningen och redovisas på blankett K10 i deklarationen som många av våra kunder är bekanta med, och där beräkning görs antingen enligt den så kallade förenklingsregeln eller huvudregeln. Reglerna anger även att lågbeskattat utrymme får föras vidare till nästa år och på vilket sätt detta får räknas upp.

Sedan reglerna infördes har de i omgångar ändrats vilket bidragit till en större komplexitet, vilket reglerna även kritiserats för. Omarbetning av reglerna har även tidigare utretts.

Av instruktionerna till utredningen framgår bland annat att analysera på vilket sätt och i vilken omfattning reglerna kan förenklas, och särskilt att överväga om en ändrad skattesats på utdelningar och kapitalvinst kan öka möjligheten till förenklingar (skattesatsen är i nuvarande regler som lägst 20 procent). Detta ska ske med beaktande av en balans mellan dels behovet att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av flera arbetstillfällen och högre tillväxt samtidigt som reglerna ska förhindra inkomstomvandling.

I instruktionerna anges därtill att de förslag som ska presenteras inte får leda till minskade skatteintäkter.

Många av våra kunder är entreprenörer som är bekanta med reglerna om kvalificerade aktier i fåmansföretag och med blanketten K10, samt den komplexitet dessa regler ofta innebär. Vi följer utvecklingen om hur reglerna kan komma att förändras och hur detta påverkar våra kunder.

Scroll to Top