Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prövning av marknadsmässig ränta

Advice skrev nyligen om en kammarrättsdom där inte högre ränta än SLR + 1 procent accepterades på ett aktieägarlån då det inte fanns ett reellt lånebehov hos företaget. Ränta får dras av om den är marknadsmässig vilket får prövas i fall till fall. I en ny kammarrättsdom ansågs SLR + 3 procent som marknadsmässig. Det var dock en sänkning från de 15 procent som avdrag gjorts med.

Skatteverket hade i det överklagade beslutet ansett att den avdragna räntan inte var marknadsmässig med hänsyn till att delägaren haft full insikt i bolaget och fritt kunnat bestämma dess risktagande. 

Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och konstaterade att eftersom det saknas reglering när det gäller vad som är marknadsmässig ränta får det avgöras från fall till fall. Vid bedömningen skall hänsyn tas till vilka villkor samma bolag skulle få på lån från externa långivare, det risktagande som långivaren utsätter sig för, bolagets lånebehov samt den säkerhet bolaget kan lämna för lånet. Domstolen ansåg vidare att det i ett enskilt fall är svårt att exakt bestämma vad som är marknadsmässig ränta och ansåg därför att en viss schablonisering är nödvändig. Kammarrätten höll med Skatteverket att delägaren hade en kontroll och insyn i bolaget som medförde att kreditrisken var lägre än om lånet ingåtts mellan två oberoende parter. Utifrån rådande ränteläge och långivarens risk ansåg Kammarrätten att en räntesats på SLR + 3 % var väl avvägd.

Det fall där endast SLR + 1 procent ansetts som marknadsmässig ränta finns här. Har du möjlighet att ge ditt företag ett lån, eller har du redan en fordran på ditt företag är du välkommen till oss för en diskussion om frågan.

Scroll to Top