Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skattefritt friskvårdsbidrag med 6 500 kr enligt SRN

Ett friskvårdsbidrag är skattefritt för den anställde och kan betalas ut utan arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren om det avser enklare slag av motion, riktar sig till hela personalen och är av mindre värde. Skatterättsnämnden (SRN) öppnar nu för att med mindre värde avses 6 500 kr per anställd och år.

Skatteverket anser i sina riktlinjer för friskvårdsbidrag att 5 000 kr bör vara det högsta skattefria belopp som kan betalas ut mot kvitto. Om arbetsgivaren i stället betalar ett gymårskort för de anställda ryms det inom ”ett mindre värde” även om kostnaden överstiger 5 000 kr. Skatteverket har reviderat sin syn på vad som är ”enklare slag av motion” efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i början av 2018 där golf på pay and play bana och drivingrange accepterades.  Skatteverket anser att även andra motionsformer såsom ridning, utförsåkning, segling, dykning, kajakpaddling och liknande numera inte kan anses falla utanför området ”enklare slag av motion”.

Sökanden hos SRN skulle använda sitt friskvårdsbidrag till ett medlemskap hos ett klättercenter samt till ett gymkort. Tre av ledamötena i SRN var skiljaktiga och ansåg att det inte finns skäl att avvika från den nivå som Skatteverket rekommenderat. Förhandsbeskedet kommer sannolikt att överklagas och vi följer vad Högsta förvaltningsdomstolen i så fall tycker är en rimlig högsta nivå för ett skattefritt friskvårdsbidrag.

Scroll to Top