Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Dags att anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket

Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om en ny lagstiftning som innebär att de flesta företag och föreningar med flera måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverkets ägarregister. Från den 1 september 2017 är det nu möjligt att anmäla verkliga huvudmän och anmälan ska vara lämnad senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

Syftet med den nya lagen och ägarregistret är att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism och bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Registret kan användas av banker och polisen för att ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

Vad innebär det för dig?

För dig innebär det att ditt företag eller förening måste ta reda på vem som är verklig huvudman, och anmäla det till Bolagsverket. Anmälan kan lämnas elektroniskt av behörig företrädare.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Även om ett företag eller förening inte har någon verklig huvudman ska det anmälas.

Hur du tar reda på vem eller vilka som är verklig huvudman beror på vilken företags- eller föreningsform det är frågan om.

I ett aktiebolag anses t.ex. en person vara verklig huvudman om denne äger mer än 25 procent av rösterna genom aktier, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna, eller om det i avtal eller i bolagsordningen finns bestämmelser som gör att personen är verklig huvudman. En person kan också vara verklig huvudman om personen tillsammans med en närstående äger eller kontrollerar ett aktiebolag eftersom deras kontroll då räknas samman. I ett sådant fall kommer båda personerna att vara verkliga huvudmän för aktiebolaget.

De flesta företags- och föreningsformer måste anmäla verklig huvudman och hit räknas bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, handelsbolag, kommanditbolag m.fl.

De som inte behöver anmäla verklig huvudman är följande:

  • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag)
  • Dödsbon och konkursbon
  • Enkla bolag
  • Enskilda näringsidkare
  • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
  • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande

 

Utförligare information om vilka som är verklig huvudman för olika företags- eller föreningsformer m.m. finns på Bolagsverkets hemsida. Har du frågor med anledning av anmälan som ska göras till Bolagsverket så är du välkommen att höra av dig till oss.

Scroll to Top