Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken

[2014-12-04] Det var alliansens budgetförslag som gick vinnande från riksdagens omröstning igår. Skattemässigt är alliansens budgetförslag inte särskilt revolutionerande eftersom förslaget har utformats som en motreaktion mot regeringens budget. Det finns således i princip inga nya förslag utan inriktningen är att behålla nuvarande regler.

I jämförelse med regeringens budget innebär därför gårdagens beslut följande:

  • Ingen skattesänkning för pensionärer
  • Jobbskatteavdraget kvarstår
  • Ingen sänkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt
  • Särskild löneskatt för personer över 65 år införs inte
  • De lägre arbetsgivaravgifterna för unga kvarstår. Alliansen vill dessutom sänka arbetsgivaravgifterna ytterligare för personer under 23 år och slopa nedsättningen för personer som fyllt 25 år.
  • Det maximala RUT-avdraget om 50 000 kr/person och år kvarstår och även rätten till RUT-avdrag för läxhjälp
  • Sänkt avdragsrätt för pensionssparande
  • Rätten till avdrag för förvaltningsutgifter överstigande 1 000 kr/år kvarstårDessutom vill alliansen förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften. Man vill också sänka kravet på aktiekapital och se över om fler företag kan slippa revisionsplikt.

Till följd av att Stefan Löfven utlyst nyval, som kommer att hållas den 22 mars 2015, kommer det troligtvis inte att ske några förändringar dessförinnan och några större förändringar kan förmodligen inte väntas under hela 2015. Även om det läggs en vårbudget i mars/april 2015 dröjer det troligtvis till nästa höstbudget i oktober 2015 innan den nyvalda regeringen kan komma med nya förslag som i så fall kan gå igenom först den 1 januari 2016.

Scroll to Top