Advice Skatteinfo

Prenumerera på Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Skatteinfo håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Skatteinfos arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Skatteinfos arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.

Prenumerera på Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Skatteinfo håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

3:12-utredningen förväntas redovisas den 1 november

Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare. Uppdraget har först utvidgats och därefter har utredningstiden förlängts. Utredarna förväntas nu redovisa sitt uppdrag den 1 november 2016.

Utredningens uppdrag har varit att analysera om de så kallade 3:12-reglerna bör förändras vad gäller förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme, sparat utdelningsutrymme, takbeloppen för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst samt skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen.

Scroll to Top