Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Regeringen presenterar 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt och penningtvätt

Regeringen presenterar 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt och penningtvätt

[2016-06-10] I ett pressmeddelande uppger regeringen att EU-länderna bedöms förlora 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier och att det globala skatteundandragandet inom företagsbeskattningsområdet enligt OECD:s beräkningar uppgår till 100-240 miljarder dollar om året. Regeringen har därför presenterat ett 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt.

Det bedrivs ett internationellt arbete i dessa frågor, bland annat inom ramen för G20/OECD:s projekt mot skattebaserosion och vinstflyttning, BEPS, och genom det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet.

Enligt regeringen behövs ytterligare åtgärder internationellt och nationellt, och regeringen har därför tagit fram tio åtgärdspunkter i detta syfte.

  1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
  2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  3. Inför informationsplikt för skatterådgivare
  4. Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
  5. Stärk arbetet mot momsbedrägerier
  6. Förstärk skattetilläggets avskräckande effekt
  7. Förstärk Skatteverkets resurser
  8. För upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
  9. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
  10. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete
Scroll to Top