Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Fast driftställe knutits till Sverige genom mail och telefonsamtal

Kammarrätten i Göteborg har ansett ett cypriotiskt bolag ha fast driftställe i Sverige genom bolagets ägare. Bolagets verksamhet har kopplats till en lokal som ägaren haft tillgång till och som han skickat mail och ringt telefonsamtal från.

Bolaget har bedrivit kapitalförvaltning för egen räkning. Den svenska ägaren, bosatt i Sverige, har inte ingått i bolagets styrelse och inte heller haft formella uppdrag i bolaget. Bolagets ägare har ansetts utöva den verkliga ledningen över verksamheten då han skött kontakten med bolagets svenska bank. Även om bolaget inte haft ett eget kontor för sin verksamhet i Sverige har det fasta driftstället kopplats till att kontakter med den svenska banken har skett från epostadresser och telefonnummer som ägaren haft tillgång till genom andra bolag han varit verksam i.

Kammarrätten konstaterar att det inte krävs en formell juridisk rätt att använda en lokal eller ett visst utrymme utan att det räcker att bolaget rent faktiskt har haft ett utrymme till sitt förfogande. Bolaget anses ha haft en stadigvarande plats varifrån dess näringsverksamhet har utövats.

Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att vi får allt fler frågor och även ser fler utredningar om fasta driftställen. En tendens är att verksamheter utan egna lokaler knyts till Sverige genom så kallade hemmakontor eller som i det här fallet ett annat bolags lokal. Det aktuella fallet rörde eftertaxering med högre beviskrav för Skatteverket. Ändå ansåg kammarrätten det vara tillräckligt att driftsstället kopplades till en plats genom de mail och telefonkontakter som skett. Har du funderingar som rör fasta driftställen är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top