Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prövning av aktiegåvor vid anställningsförhållanden

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast tre förhandsbesked om aktiegåvor med koppling till anställningsförhållanden. Frågan avsåg om aktieöverlåtelserna kunde godtas som skattefria gåvor eller om de skulle lönebeskattas eftersom de ansågs vara ersättning för arbete. Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om förhandsbeskeden.

Finns det ett anställningsförhållande mellan givare och mottagare ska en aktieöverlåtelse vanligtvis anses vara ersättning för arbete. I dessa fall skulle HFD pröva om syftet med aktieöverlåtelserna kunde anses vara ett annat än att belöna den anställde för dennes arbetsprestationer. Avgörande för bedömningen har varit relationen mellan givare och mottagare, syftet med överlåtelsen samt aktiernas värde.

I två av fallen ansåg HFD att överlåtelsen skulle betraktas som en gåva mot bakgrund främst av relationen mellan givaren och mottagaren, syftet med överlåtelsen, samt att värdet på aktierna har ansetts vara mycket stort. I det ena av dessa fall var givare och mottagare nära vänner sedan barndomen. I det andra fallet var givare och mottagare tidigare sambor, hade ett gemensamt barn och hade startat upp det aktuella bolaget gemensamt.

I det tredje fallet ansåg HFD att överlåtelsen skulle inkomstbeskattas. I det fallet var givare och mottagare inte släkt med varandra utan hade utvecklat en vänskapsrelation under de år som de arbetat tillsammans. Att den anställde hade marknadsmässig lön ansågs tala för att det var gåva, men värdet på aktierna ansåg HFD inte vara så högt att det kunde uteslutas att betrakta överlåtelsen som ersättning för arbete. HFD ansåg i det fallet att syftet med överlåtelsen främst vara att försäkra sig om mottagarens fortsatta arbete i bolaget.

Även om det i prövningen ska ses till samtliga omständigheter har den personliga relationen mellan givaren och mottagaren fått en avgörande betydelse i dessa fall. HFD:s genomgång i de tre fallen kompletterar tidigare praxis avseende vilka omständigheter som har särskild betydelse vid aktiegåvor med koppling till ett anställningsförhållande. Ofta finns argument som talar i båda riktningar. Har du frågor om en gåvosituation eller ett generationsbyte är du välkommen till Advice för en diskussion och rådgivning.

Scroll to Top