Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Stor kvarskatt avseende inkomstår 2019?

Om du vet med dig att du gjort en transaktion som kommer medföra en större kvarskatt avseende inkomståret 2019 kan det vara bra att känna till att en ränta på 1,25 procent kommer att löpa från och med den 13 februari 2020 till dess att skatten betalats.

På kvarskatt som överstiger 30 000 kr kommer räntan att löpa från den 13 februari 2020. Vet du att din kvarskatt blir större än 30 000 kr och vill undvika kostnadsräntan, har du möjlighet att betala in beloppet så att det finns på ditt skattekonto senast den 12 februari 2020.

Om din kvarskatt avseende inkomståret 2019 blir högst 30 000 kr behöver du inte betala kostnadsränta om inbetalningen finns på ditt skattekonto senast den 3 maj 2020.

Hjälper vi dig med din deklaration, och du har svårt att uppskatta storleken på en eventuell kvarskatt, kan du göra skatteinbetalningen till Skatteverket så snart du fått deklarationsutkastet från oss och vårt följebrev där beräknad skatt att betala framgår. Då begränsar du kostnadsräntan och får den endast för några månader. Självklart är det även möjligt att göra en fyllnadsinbetalning på del av beloppet för att minska kostnadsräntan.

Scroll to Top