Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ändring av portugisisk skattestatus för pensionärer utreds

Den portugiska regeringen utreder, enligt nyheter i portugisisk media, möjligheten att utländska pensionärer som vill komma till Portugal under det så kallade NHR systemet (Non-Habitual Residents) ska betala en minsta personlig inkomstskatt. Det är ännu osäkert om en ändring kommer till stånd och när den i så fall träder i kraft.

Ändringen ska enligt rapporteringen förhindra att Portugal ses som ett skatteparadis för utländska pensionärer och minska missnöjet från andra EU-länder. Det utreds att införa en fast personlig inkomstskatt (IRS) på som minst cirka 5 till 10 procent för utländska invånare som i framtiden får status som NHR. Enligt rapporteringen ska de som redan fått status som NHR inte påverkas av förändringen. Skattenivån på 5 till 10 procent skulle räcka för att tillgodose andra europeiska länders krav och samtidigt fortsätta att locka utländska medborgare till landet.

Advice Skatteinfo skrev i våras om att den svenska regeringen inlett ett arbete för att åtgärda den skattesituation som ansetts alltför gynnsam för svenska pensionärer som flyttar till Portugal. Enligt nuvarande bestämmelser kan personer som har bosatt sig i Portugal och fått skattemässig hemvist där helt undgå beskattning på privata svenska tjänstepensioner i både Sverige och Portugal.

Om Portugal tillmötesgår kritiken och föreslår att ändra sin inhemska skattelagstiftning innebär det att en förändring kan bli av betydligt snabbare än om ingångna skatteavtal måste förhandlas om. Det har tidigare rapporterats att ändringen skulle införas redan från årsskiftet. Det mesta tyder nu på att en ändring inte införs så snart, om den alls blir verklighet. Vi följer utvecklingen om ändringen blir verklighet och om detta anses tillräckligt från svenskt perspektiv.

Står du inför en flytt till Portugal finns det skäl att se över om processen ska påskyndas eftersom nuvarande förslag inte omfattar personer som redan fått NHR-status när den nya lagen träder i kraft om den drivs igenom.

Scroll to Top