Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Regeringen går vidare med beskattning av inhyrd arbetskraft

Regeringen går vidare med att även inhyrd utländsk arbetskraft ska beskattas vid tillfälligt arbete i Sverige när arbetet utförs för en verksamhet här.

En person som är begränsat skattskyldig i Sverige, d v s inte är fullt ut skatteskyldig här, och är anställd av ett företag i Sverige beskattas i Sverige vid tillfälligt arbete här. Beskattningen sker då enligt SINK-lagen (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) och beskattningen är 25 procent av ersättningen från den 1 januari 2018. Enligt nuvarande regler beskattas däremot inte personer som hyrts in från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige om vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Regeringen vill nu ändra lagstiftningen så att även personer som hyrs in från utländska företag ska beskattas i Sverige om de utför arbete för en verksamhet här.

De nya reglerna innebär att den så kallade 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Därtill föreslår regeringen att en utbetalare av ersättning som hör hemma i ett annat land och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska bli skyldig att göra skatteavdrag från den ersättning som betalas ut till en anställd för arbete i Sverige.

Inhyrning av utländsk arbetskraft har länge setts som ett problem som medför orättvis konkurrens samt risk för skatteundandragande och det är väntat att regeringen vill stävja detta. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och regeringen skickar nu förslaget på remiss till lagrådet. Vi följer vidare om förslaget antas som lag.

Berörs du av lagförslaget och har du frågor om detta är du välkommen till oss för en diskussion. Du är även välkommen med dina frågor som rör ersättningar vid begränsad skattskyldighet, SINK-beskattning och frågor om fasta driftställen.

Scroll to Top