Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Gåvor till välgörenhet kan medföra beskattning för aktieägare

Gåva från ett företag till välgörande ändamål ska behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget fastslår HFD. Vill ägaren tillskjuta medel till välgörande ändamål kan alternativ finnas, men situationen kan behöva utredas för att inte hamna snett.

I det aktuella fallet hade ägaren till ett företag för avsikt att skänka pengar till en eller flera välgörenhetsorganisationer genom att låta bolagsstämman fatta beslut om gåvor.

Enligt HFD:s bedömning är de planerade förmögenhetsöverföringarna inte affärsmässigt motiverade, vilket får till följd att gåvan ska behandlas som utdelning till ägarna av företaget i enlighet med praxis.

Att ägaren efter värdeöverföringen inte längre kan disponera över de medel som förts över saknar betydelse då det inte kan likställas med att en aktieägare överlåter sin rätt till utdelning.

För att undvika beskattning kan aktieägaren i stället överlåta sin rätt till utdelning, sina aktier eller avknoppa bolag med tillgångar.

Har du för avsikt att ge gåvor till välgörenhetsorganisationer är det därför viktigt att vara uppmärksam på vilka regler som gäller för att undvika negativa skattekonsekvenser. Välkommen att höra av dig till oss för att hantera det på ett korrekt och fördelaktigt sätt.

Scroll to Top