Skattenyheter 2014

Skattenyheter 2014

[2014-04-07] Flera nyheter på skatteområdet började gälla från och med den 1 januari 2014. Advice Skatteinfo listar här de viktigaste.

  • 155 650 kronor kan en aktiv delägare i ett fåmansföretag ta ut till 20 procents beskattning med stöd av förenklingsregeln under 2014.
  • På grund av de nya reglerna för fåmansföretagare som vi tidigare skrivit om ges möjligheter för vissa aktiva delägare i fåmansföretag som använder löneunderlag att ta ut större utdelning till 20 procents beskattning än tidigare. Ökningen gäller främst mindre fåmansföretag där ägandet överstiger 4 procent av kapitalet i företaget.
  • För att få använda löneunderlaget vid beräkning av lågbeskattad utdelning 2015 måste du redan i år tänka på att ta ut lön med minst 569 000 kronor, alternativt 341 400 kronor plus 5 procent av hela lönesumman.
  • Tänk på att du numera kan ha rätt till investeraravdrag vid en investering i mindre bolag!
  • Från den 1 januari 2014 kan företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling få sänkta arbetsgivaravgifter. Sänkningen uppgår till 10 procent av lönesumman för de anställda som arbetar med forskning eller utveckling under minst 75 procent av arbetstiden och minst 15 timmar per månad. Sänkningen begränsas till högst 230 000 kronor per koncern och per månad.
  • Sveriges informationsutbytesavtal med Panama trädde ikraft den 1 januari 2014 samtidigt som informationsavtalet med Singapore har utvidgats till att omfatta tidigare sekretessbelagda uppgifter. Detta ger Skatteverket större möjligheter att få ut information från dessa länder.
Scroll to Top