Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD-dom som rör personer med utländska försäkringar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att kupongskatt i vissa fall inte ska tas ut på utdelningar till utländska livförsäkringsbolag. Detta kan påverka den totala skatten som belastar personer som äger utländska pensionsförsäkringar och utländska kapitalförsäkringar.

Svenska livförsäkringsföretag betalar en schablonmässig avkastningsskatt på tillgångar som förvaltas för en försäkringstagare. När det gäller utländska livförsäkringar ska försäkringstagaren istället själv deklarera avkastningsskatten. Om den utländska försäkringen äger aktier i svenska aktiebolag har försäkringen därtill betalat svensk kupongskatt på utdelningar vilket i förlängningen även belastar försäkringsägaren.

För att avkastning av sådana tillgångar som ägs av en utländsk försäkring inte ska dubbelbeskattas får försäkringstagaren sätta ned avkastningsskatten med ett belopp som motsvarar den betalda kupongskatten. Avkastningsskatten beräknas med utgångspunkt i statslåneräntan och det låga ränteläget har medfört att kupongskatten inte kunnat avräknas fullt ut.

HFD konstaterar i sin prövning att de svenska reglerna missgynnar sparande i utländska försäkringar på ett sätt som inte är förenligt med EU-rätten. Domen medför att kupongskatt inte ska tas ut på utdelningar som avser aktier i en utländsk försäkring som en i Sverige obegränsat skattskyldig person ska betala avkastningsskatt för.

Eftersom domen avser om de svenska reglerna är förenliga med EU-rätten får den betydelse i de fall en försäkringstagare har en pensions- eller kapitalförsäkring i ett annat EU-land.

Scroll to Top