Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Hur många dagar får jag vara i Sverige efter utflyttning?

Ett nytt utlåtande från Skatterättsnämnden sätter åter igen fokus på hur komplicerade reglerna om stadigvarande vistelse är. Dessa regler är avgörande för om en person som flyttar ut från Sverige ska anses skattskyldig i Sverige eller inte. Det handlar inte bara om att bo utomlands sex månader om året för att inte ses som skatteskyldig i Sverige – reglerna är mer komplicerade än så.

En person är obegränsat skattskyldig i Sverige antingen genom bosättning, genom stadigvarande vistelse eller med anledning av väsentlig anknytning till Sverige. Med stadigvarande vistelse i Sverige avses en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen ska inte borträknas.

I det aktuella fallet avser den sökande att vistas i Sverige åtta veckor över sommaren, tre veckor i samband med jul, fyra veckor i samband med påsk och två veckor under hösten. Mellan sverigevistelserna kommer sökanden att vistas utomlands i sammanhängande perioder om åtta till nio veckor. Samtliga sverigevistelser kommer alltså att föregås och efterföljas av utlandsvistelser som är längre än Sverigevistelserna.

Skatterättsnämnden konstaterar att sökanden efter flytten avser att vistas i Sverige regelbundet efter ett visst mönster. Samtliga vistelser föregås och efterföljs av avbrott som är längre än vistelserna men inget avbrott kommer att vara längre än cirka två månader. Vistelsen i Sverige kommer därmed vara av sådan omfattning och regelbundenhet att den är stadigvarande. Skatterättsnämnden slår därför fast att den sökande ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige genom stadigvarande vistelse. Bedömningen blir densamma oavsett om sökanden kommer att ha 119 eller 111 övernattningar i landet per år.

Skatterättsnämnden finner även att vistelsen blir stadigvarande om den föregås av en utlandsvistelse som överstiger sex månader. Den enda skillnaden blir att den stadigvarande vistelsen då inleds när sökanden återvänder till Sverige första gången efter utflyttningen.

Reglerna om såväl stadigvarande vistelse som väsentlig anknytning är komplicerade och det är lätt att hamna fel. Utöver att se till de svenska skattebestämmelserna behöver ofta även reglerna i aktuellt dubbelbeskattningsavtal bedömas.

Ett vanligt missförstånd vad gäller stadigvarande vistelse är att det finns en 180 dagars- eller 183 dagarsregel, och att stadigvarande vistelse undviks om så många övernattningar på ett år inte överskrids. Detta är felaktigt eftersom stadigvarande vistelse enligt praxis utgörs av dels närvarofrekvensen, dels med vilken regelbundenhet Sverigevistelser förläggs.

Vi på Advice hjälper dig gärna med dina funderingar om stadigvarande vistelse och angränsande frågor.

Scroll to Top