Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige?

Förra året meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett par domar där frågan rörde stadigvarande vistelse i Sverige och där en betydande del av vistelsen utgjordes av en längre sammanhängande sommarperiod. Nyligen meddelade HFD två nya domar där frågan också rör en längre sommarperiod kombinerat med ytterligare vistelse i Sverige. Frågan är vilka slutsatser som kan dras av domarna.

Den som flyttat utomlands från Sverige men vistas stadigvarande i Sverige är obegränsat skattskyldig här. Därtill kan en sedan länge utflyttad person så kallat återanknytas till Sverige om vistelserna här på nytt anses tillräckligt omfattande och frekventa för att anses som stadigvarande. Även den som har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig.

Begreppet stadigvarande vistelse är inte definierat i lagtext. Vid bedömningen ska hänsyn tas till längd, omfattning och regelbundenhet i vistelsen. I förra årets fall ansågs fem månader i följd vara stadigvarande vistelse i det ena fallet, medan domstolen i det andra fallet gjorde bedömningen att tre månader i följd samt flera oregelbundna vistelser om totalt maximalt 30 dagar per år inte utgjorde stadigvarande vistelse (HFD 2018 ref. 30 I och II).

I de nya fallen ansåg HFD i det ena fallet att tre sammanhängande månader under sommaren, tre sammanhängande veckor över påsken, samt ytterligare korta och oregelbundna besök om totalt två veckor, inte vara tillräckligt för att betraktas som stadigvarande vistelse (HFD mål nr 2659-19). 

I det andra fallet ansåg HFD att fyra sammanhängande sommarmånader inte i sig kan anses utgöra stadigvarande vistelse i Sverige. Den sökande planerade dock att, utöver dessa fyra månader, göra kortare oregelbundna besök om totalt tre veckor per år. De sammantagna vistelserna är därmed av sådan omfattning att den ska anses stadigvarande enligt HFD:s bedömning. Personen ska därmed anses som obegränsat skattskyldig i Sverige. 

En generell slutsats som kan dras av senare domar är att det är möjligt att komma upp i ett större antal övernattningar totalt om en större del av vistelserna förläggs till en lång sammanhängande period. Är resorna fler och mer frekventa accepteras färre antal övernattningar totalt sett och då kan jämförelse inte göras med dessa fall. I övrigt är det vanskligt att luta sig mot bedömningarna om inte det exakta vistelsemönstret som har prövats följs.

I detta hav av domar och förhandsbesked kan det vara svårt att utvärdera sin egen situation. Vi på Advice är ständigt uppdaterade och fortsätter följa utvecklingen av begreppet stadigvarande vistelse. Har du frågor om utflytt eller är du utflyttad och planerar Sverigebesök? På Advice har vi mångårig erfarenhet av utlandsflytt och kan hjälpa till med varje steg längs vägen, både före och efter flytt. Vill du flytta hem igen hjälper vi till med vad som är bra att tänka på först. Hör av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring svensk beskattning vid utlandsboende. 

Scroll to Top