Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatterättsnämden har prövat två fall av andelsbyten

Skatterättsnämnden har prövat två ansökningar om andelsbyten. I båda fallen har det beslutats att förutsättningarna för framskjuten beskattning är uppfyllda, vilket innebär att sökandena inte drabbas av omedelbara skattekonsekvenser. Andelsbytena har även medfört att de sparade utdelningsutrymmena, samt de tidigare omkostnadsbeloppen behållits. Andelsbyten kan vara andvändbara vid omstruktureringar då de exempelvis möjliggör att outnyttjade utdelningsutrymmen inte går förlorade.

I det första fallet äger A samtliga aktier i det rörelsedrivande X AB som är moderbolag till Z AB. Aktierna i X AB är kvalificerade. A avsåg att bilda ett nytt holdingbolag NYAB genom ett andelsbyte där samtliga aktier i X AB överlåts till NYAB. A avsåg som ensam stiftare att teckna sig för samtliga aktier i NYAB och att tillskjuta aktierna i X AB som apportegendom. NYAB skulle därmed bli nytt moderbolag för koncernen.

Skatterättsnämnden konstaterar att det inte finns något krav på att de mottagna andelarna ska vara nyemitterade aktier till skillnad mot tidigare lagstiftning. Inte heller finns något hinder att se NYAB som köpande företag samtidigt som detta bildas. Eftersom NYAB bildas genom tillskott av X AB som apportegendom kommer marknadsvärdet på aktierna i NYAB vid bytet motsvaras av marknadsvärdet på apportegendomen, dvs. X AB. Villkoret att ersättningen, tillika X AB, ska vara marknadsmässig kommer därmed att vara uppfyllt.

I det andra fallet var omständigheterna snarlika det första fallet med den främsta skillnaden att de bortbytta aktierna avsåg ett bolag hemmahörande i ett land inom EU.

Scroll to Top