Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet

HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer att de byråer där två bröder, båda advokater, är verksamma bedriver samma eller likartad verksamhet som bedrivits i deras faders bolag. Faderns bolag har bröderna erhållit genom arv och där har de aldrig själva varit verksamma.

Bröderna A och B som själva är verksamma advokater har genom arv övertagit faderns aktier i fåmansföretaget X AB i vilket fadern bedrivit advokatverksamhet. Bröderna har inte varit verksamma i faderns bolag och ska vara passiva ägare i bolaget under femårskarensen som aktierna är kvalificerade på grund av faderns arbete. För den tiden har de även ingått avtal med en extern part om förvaltning av bolaget.

Brodern A har tidigare via sitt bolag Y AB varit delägare och verksam i två andra bolag där även fadern via bolag varit delägare och bedrivit advokatverksamhet. Eftersom A genom Y AB varit delägare och verksam i bolag där fadern via bolag varit delägare och varit verksam har Y AB och X AB anses han bedriva samma eller likartad verksamhet.

Numera är bröderna dock delägare och verksamma i andra advokatbyråer som inte har någon koppling till Y AB eller X AB. Inte heller har deras nuvarande byråer koppling till de andra två bolag där A och fadern via bolag varit delägare och bedrivit advokatverksamhet.

HFD konstaterar att advokatverksamhet typiskt sett är av utpräglad personlig karaktär och är baserad på personligt förtroende. A verkar i sin nuvarande byrå inom samma geografiska område som han tidigare verkat i Y AB. Han arbetar med samma typ av arbetsuppgifter och sannolikt inom samma potentiella kundkrets som tidigare. Därmed anser HFD att den byrå där A nu är verksam bedriver samma eller likartad verksamhet som Y AB där han tidigare varit verksam.

HFD fastställer mot den bakgrunden att även den byrå där A nu är verksam bedriver samma eller likartad verksam som X AB. A:s aktier i det ärvda bolaget X AB är därför kvalificerade. Eftersom bröderna är närstående anses även B:s aktier i X AB vara kvalificerade.

Scroll to Top