Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Omfattande fastighetsförsäljningar är inte handel med fastigheter

Skatterättsnämnden har inte ansett att det kommunala bostadsaktiebolaget bedriver handel med fastigheter när bolagets fastighetsbestånd om 290 fastigheter minskas med 60 fastigheter.

Ett kommunalt bostadsaktiebolag X AB har övertagit bostäder från två kommunala bostadsstiftelser i syfte att enligt ägardirektiv från kommunen minska fastighetsbeståndet. X AB har nyligen avyttrat en del av fastigheterna och avser nu att sälja ytterligare 38 fastigheter som dessförinnan ska paketeras.

Försäljningarna ska gå till på följande sätt. X AB avser att överlåta fastigheterna till underpris till tio nybildade aktiebolag. De nybildade aktiebolagen ägs med fem vardera av Y AB och Z AB som är nybildade dotterbolag till X AB. Y AB och Z AB ska därefter sälja de tio nybildade aktiebolagen externt till marknadspris.

Skatterättsnämnden konstaterar i sin prövning att det inte finns någon legal definition av uttrycket handel med fastigheter och att prövningen av antalet köp och försäljningar ska beaktas utifrån den totala omfattningen av verksamheten. Medräknas stiftelsernas ägande så har innehavstiden genomgående varit långsiktig och de försäljningar som skett har haft karaktär av att vara naturliga inslag i den löpande förvaltningen för ett fastighetsförvaltande bolag av X AB:s storlek.

Trots att det rör sig om en betydande del av fastighetsbeståndet som ska avyttras under en relativt kort period får minskningen av fastighetsbeståndet i princip förstås vara genomförda i och med avyttringarna under 2016. Med den utgångspunkten finner Skatterättsnämnden vid en samlad bedömning av omständigheterna att X AB inte ska anses bedriva handel med fastigheter. Eftersom Y AB:s och Z AB:s aktier inte varit avsedda för omsättning är de inte lagertillgångar utan kapitaltillgångar. Försäljningarna är därför skattefria hos Y AB och Z AB så som näringsbetingande andelar hos dessa. Skatterättsnämndens besked har inte överklagats.

 

Scroll to Top