Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatterättsnämnden godtar gåva av fastighet till anställd

Skatterättsnämnden godtar gåva av fastighet till anställd

En fastighet som indirekt har överlåtits till en anställd som inte är närstående till givaren har mot bakgrund av den nära relation som utvecklats mellan givaren och den anställde skattemässigt betraktats som gåva. Transaktionen har därför inte utlöst någon beskattning.

B är anställd och har en verkställande position i A:s näringsverksamhet i vilken fastighetsförvaltning bedrivs. A är ogift och har inga egna barn och B:s föräldrar är avlidna. En nära relation har utvecklats mellan dem båda och A ser B som sin son. A har även i testamente förordnat att B ska ärva all hans egendom.

I syfte att påbörja ett generationsskifte avser A och B att bilda ett holdingbolag som de äger till hälften var. A avser därefter att överlåta fastigheter till tre dotterbolag till holdingbolaget mot en ersättning som understiger fastigheternas taxeringsvärde.

Överlåtelse av fastighet till bolag som ägs av närstående betraktas skattemässigt som gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet och överlåtelsen innehåller ett tillräckligt gåvomoment. Ägs bolaget till 40 procent av närstående till givaren har gåvomomentet ansetts tillräckligt. Är gåvomottagaren i stället anställd finns risk att gåvan betraktas som ersättning för arbete.

SRN anser i detta fall att överlåtelsen ska betraktas som ett första steg i ett generationsskifte som i allt väsentligt får anses ha sin grund i A och B:s nära relation. Med hänsyn till detta utlöser överlåtelsen inte någon beskattning.

Beskedet har inte överklagats av vare sig Skatteverket eller sökanden.

Scroll to Top