Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag

[2014-04-07] Kammarrätten ansåg i en dom att försäljning av aktier i dotterbolag kunde likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Ett sådant synsätt medför rätt till avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljningen. Domen överklagades och HFD har nu funnit att enbart försäljning av dotterbolagsaktier inte utgör en verksamhetsöverlåtelse och därmed kan avdrag inte medges på denna grund.

Scroll to Top