Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Permitteringar kan påverka K10:an

Har företaget haft korttidsstöd för permitterad personal under 2020 kan detta behöva beaktas i K10-blanketten avseende 2021 som lämnas med deklarationen nu i vår.

Aktiva delägare i fåmansföretag lämnar vanligtvis en blankett K10 i deklarationen. Detta görs som utgångspunkt även om utdelning inte tagits ut och för att räkna fram ett utdelningsutrymme.

För delägare med anställda i företaget är det ofta fördelaktigast att använda sig av huvudregeln och att beräkna ett utdelningsutrymme baserat på kontanta löner i företaget, vilket bland annat kräver att det egna löneuttaget uppgår till en bestämd nivå.

Många företag har haft permitterad personal och korttidsstöd under 2020. Vid beräkning av löneunderlag ska utbetalda löner minskas till den del de täckts av korttidsstöd. Eftersom beräkningen görs på kontanta löner året före beskattningsåret är det löner och permittering under 2020 som behöver utvärderas i deklarationen som lämnas in nu i vår och som avser året 2021.

De lönekostnader i företaget som korttidsstöd baseras på avser både lön och arbetsgivaravgifter. Det medför att en fördelning måste göras av utbetalt stöd för att beräkna hur stor del av stödet som ska minska de kontanta löner som får användas vid beräkningen.

Behöver du hjälp med att beräkna det lönebaserade utrymmet eller exempelvis en avstämning om förenklingsregeln eller huvudregeln är fördelaktigast i din situation är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top