Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD fastslår besked kring reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning

Advice Skatteinfo skrev i våras om ett förhandsbesked där avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som syftade till att möjliggöra ett privat användande av fastigheten medgavs. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu fastslagit beskedet.

Skatteverket överklagade beskedet för att få detta fastställt. Förutsättningarna var att sökanden äger en lantbruksfastighet som utgör en näringsfastighet. En lada som ingår i näringsfastigheten vill sökanden inreda som stall till sina två hästar. Hästarna ingår inte i näringsverksamheten utan är ett rent privat intresse. Ladan som är i dåligt skick ska renoveras grundligt och därtill ska boxplatser till hästarna byggas.

Innehav av näringsfastigheter räknas alltid som näringsverksamhet. HFD slår fast att åtgärderna som planeras föranleds av själva innehavet av näringsfastigheten. Utgifterna får därför dras av i näringsverksamheten enligt de regler som gäller för respektive åtgärd. Att det privata utnyttjandet föranleder åtgärderna påverkar inte avdragsrätten.

Domen tydliggör att utgifter för reparation, underhåll och ombyggnad av näringsfastighet alltid är avdragsgilla i näringsverksamheten trots att ett eventuellt privat syfte föranleder åtgärderna. Ett eventuellt privat utnyttjande ska istället uttagsbeskattas.

Scroll to Top