Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ta ut tillräckligt med lön 2017

Vid den här tiden på året är det dags att se över att tillräckligt med lön tas ut i företaget för den som använder sig av huvudregeln i K10-blanketten. Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln, men går därigenom miste om en högre utdelning eller kapitalvinst som får tas ut utan tjänstebeskattning.

Undersök vad som är bäst i ditt fall – oavsett om du har anställda eller om det bara är du som tar lön i ditt företag är huvudregeln i många fall det fördelaktigare alternativet. För dig som redan använder huvudregeln – stäm av att tillräcklig lön tas ut.

Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen inte går vidare med de föreslagna 3:12-reglerna. De vanliga reglerna vad gäller bland annat lönekravet och löneunderlaget för de som använder sig av huvudregeln i K10-blanketten gäller även framgent.

Krav på löneuttag

För dig som använder dig av huvudregeln i K10 blanketten – vilket i många fall är fördelaktigare än förenklingsregeln – finns ett krav på att viss lön måste tas ut.

För att kunna beräkna löneunderlag, som ger dig ett större lågbeskattat utrymme för utdelning och kapitalvinst, finns krav på vad du eller närstående måste ta ut i lön. Under 2017 måste lön tas ut med det lägsta beloppet av 590 400 kr eller 369 000 kr plus 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dess dotterföretag. Tänk på att lönekravet endast avser kontant lön och att förmåner därmed inte får räknas med.

För bolag med totala lönekostnader lägre än 4 428 000 kr räcker det att ta ut det lägre lönebeloppet, d.v.s. 369 000 kr plus 5 % av de totala kontanta lönerna i bolaget.

Huvudregeln eller förenklingsregeln

Det krävs inte en väldigt hög lön för att det ska vara mer förmånligt att använda sig av huvudregeln än av förenklingsregeln. Exempelvis får du redan vid en lön om 390 000 kr ett utdelningsutrymme om ca 200 000 kr jämfört med 163 075 kr vid användning av förenklingsregeln för inkomstår 2017. Utdelningsutrymmet beskattas med 20 % skatt.

Den totala lönebaserade utrymmet får inte överstiga 50 gånger den kontanta ersättningen som du eller närstående erhållit.

Vi vill även påminna dig som äger andelar i fler än ett bolag att förenklingsregeln endast får användas i ett av dessa bolag.

Läs mer om reglerna kring beskattning av delägare i fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna).

Scroll to Top