Slopad nedsättning av socialavgifter för unga tidigareläggs

År 2007 skedde den första sänkningen av socialavgifterna för unga personer. Nedsättningen innebar att arbetsgivar- och egenavgifterna med undantag för ålderspensionsavgiften halverades.

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslog regeringen att nedsättningen av socialavgifterna för unga skulle slopas helt från och med den 1 juli 2016. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget. Regeringen föreslår nu att slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga ska ske en månad tidigare istället, det vill säga från och med den 1 juni 2016.

Scroll to Top