Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nytt uppskovstak vid bostadsbyten föreslås

Reglerna om uppskov med vinstskatt vid försäljning av privatbostad har varit under kontinuerlig förändring den senaste tioårsperioden, med införande av olika taknivåer samt för en tid sedan den införda ”uppskovsräntan”. Från den 1 juli 2020 föreslås att taket blir 3 000 000 kr multiplicerat med säljarens andel av den sålda bostaden.

Skälen till att taket i uppskovsbestämmelserna har höjts och sänkts i olika omgångar är främst att rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden har vägts mot begränsning av den skattekredit som reglerna innebär.

För närvarande gäller att uppskovstaket är slopat under en period om ungefär fyra år som löper ut den 30 juni 2020. För att taket inte ska gå tillbaka till 1 450 000 kr från detta datum föreslås att uppskovstaket sätts till 3 000 000 kr. Som tidigare ska detta belopp sedan multipliceras med ägd andel av den sålda bostaden. Med denna taknivå bedömer regeringen att ca 95 procent av de som begär uppskov inte begränsas av uppskovstaket.

Vid köp av en billigare ersättningsbostad finns det en särskild kvoteringsregel som medför att det tillåtna uppskovet begränsas till viss del.

Scroll to Top