Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning gällande sekretess avseende uppgifter på skattekontot

Skatteverket har i ett ställningstagande som publicerades i mars i år gjort en ny bedömning gällande sekretessfrågan avseende uppgifter på skattekontot. Skatteverket anser enligt detta ställningstagande att uppgifter om saldo, betalningar m.m. på skattekontot omfattas av sekretess. I ett nyligen avgjort mål instämmer kammarrätten med Skatteverket. Sådana utgifter kan därmed inte lämnas ut till annan än den enskilde själv.

En person hade begärt att få ut uppgifter i form av utdrag från andra personers skattekonton. Skatteverket beslutade att inte lämna ut begärda handlingar med hänvisning till att uppgifter om betalning av skatt och indrivning m.m. är en del av den verksamhet i vilken Skatteverket bestämmer skatt och fastställer underlag för bestämmande av skatt. Skatteverket ansåg därför att dessa uppgifter omfattas av skattesekretessen som stadgas i offentlighets- och sekretesslagen.

Skatteverkets beslut överklagades till kammarrätten som konstaterade att även om Skatteverkets sekretessbedömning innebär en utvidgad tillämpning av skattesekretessen i förhållande till tidigare kan ett sådant ställningstagande inte anses stå i strid med gällande lagstiftning. Kammarrätten fann att uppgifterna på skattekontot omfattas av sekretessen och avslog således överklagandet. Vi följer huruvida domen överklagas och redovisar i så fall Högsta förvaltningsdomstolens bedömning.

Scroll to Top