Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt

Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt

Privatpersoner som har beskattningsbara förvärvsinkomster över en viss nivå (skiktgräns) ska betala statlig inkomstskatt på den delen av inkomsterna. För inkomståret 2015 är den nedre skiktgränsen 430 200 kr. På inkomster över 430 200 kr tas statlig inkomstskatt ut med 20 %. Om inkomsten även överstiger den övre skiktgränsen som är 616 000 kr, tas en förhöjd statlig inkomstskatt ut med 5 %, vilket sammanlagt blir 25 %.

Såväl den övre som den nedre skiktgränsen brukar årligen räknas upp men för beskattningsåret 2016 har regeringen föreslagit att den nedre skiktgränsen, 430 200 kr ska vara kvar på samma nivå och inte höjas. Konsekvensen av detta är att fler privatpersoner får betala statlig inkomstskatt. Den övre skiktgränsen fastställs till 625 800 kr för beskattningsåret 2016.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Scroll to Top