Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Inbetald kapitalvinst kan bli en gratiskredit

Advice har tidigare skrivit att uppskovsräntan tas bort från och med den 1 januari 2021. Om du tidigare har avyttrat en fastighet och betalat in skatten på din vinst kan du överväga att begära omprövning av din deklaration och begära uppskov med kapitalvinsten.

Enligt nuvarande regler räknar man en schablonintäkt om 1,67 procent av de uppskovsbelopp (preliminära och slutliga) som finns vid beskattningsårets ingång. Schablonintäkten beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Skatten kallas även för uppskovsränta.

Från och med den 1 januari 2021 tas alltså uppskovsräntan bort. De nya reglerna omfattar såväl befintliga som framtida uppskov och den som avyttrat exempelvis en villa eller en bostadsrätt har möjlighet att begära en omprövning av sin deklaration.

Ett exempel: Anna sålde sin bostadsrätt 2014 varvid en kapitalvinst om 1 MSEK uppkom. Kapitalvinsten beskattades med 22 procent och skatten uppgick till 220 000 kr. Hon uppfyllde reglerna för uppskov vid tidpunkten för avyttringen men valde att ändå betala in skatten. Nu önskar hon ompröva sin deklaration och begära uppskov med kapitalvinst. Till följd av omprövningen kommer Anna att få tillbaka den erlagda skatten. Hon tar upp en årlig schablonintäkt 16 700 kr för åren 2015-2020, vilket betyder att hon betalar totalt 30 060 kr i skatt på schablonintäkten (5 010 kr/år). Därtill blir det en viss räntekostnad på uppskovsräntan på Annas skattekonto för den aktuella perioden. Från och med den 1 januari 2021 utgår ingen uppskovsränta, vilket innebär att uppskovet därefter är en räntefri kredit.

Möjlighet att få uppskov med kapitalvinst vid avyttring av permanentbostad innefattar flera kriterier. Vi kan hjälpa dig att bedöma om du hade kunnat få uppskov med en tidigare beskattad kapitalvinst. Observera att det tidigaste året för begäran om omprövning är beskattningsår 2014. Omprövningen måste lämnas in till Skatteverket före årsskiftet därefter bortfaller möjligheten att ompröva beskattningsår 2014.

Scroll to Top