Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Portugal fastställer skatt på utländska pensioner

I Portugal har ett förslag presenterats som kan medföra en platt skatt med 10 procent på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Enligt de uppgifter som Advice har fått blir det nya systemet troligtvis gällande från den 1 mars 2020.

Advice har vid flera tillfällen skrivit om det pågående arbetet med att begränsa möjligheten för personer som bosatt sig i Portugal att helt slippa beskattning på pensioner.

I maj 2019 undertecknade Sverige och Portugal ett ändrat skatteavtal som skulle gälla från den 1 januari 2020. För att träda i kraft behövde detta avtal dock först antas av båda ländernas riksdagar, vilket hittills inte skett i Portugal.

Lagen som nu presenterats påverkar dem som omfattas om de portugisiska skattebestämmelserna för personer med så kallad NHR-status (Non-habitual resident, dvs personer som är skattemässigt bosatt i Portugal enligt portugisisk rätt). De betalar idag inte någon skatt alls i Portugal på pensionerna, samtidigt som skatteavtalet begränsar Sveriges rätt att beskatta tjänstepension från Sverige, men däremot inte allmän pension.

Den huvudsakliga förändringen i det presenterade förslaget är att en skattesats om 10 procent införs på nettobeloppet av pensioner från utlandet. Med nettobeloppet avses beloppet efter att eventuell inhemsk skatt har betalats. Det ska dock finnas en valfrihet att beskattas enligt de vanliga portugisiska skattebestämmelserna vilket möjliggör avräkning för utländsk skatt om det alternativet är fördelaktigare.

Förslaget framstår medföra att det bara ska omfatta personer som flyttar till Portugal efter att lagen antas, vilket tros bli den 1 mars 2020. De som är bosatta och omfattas av NHR-bestämmelserna före detta, dvs senast skottdagen den 29 februari 2020, torde därför omfattas om de nuvarande bestämmelserna om skattefrihet. Detta torde gälla så länge de omfattas av den tioåriga perioden det är möjligt att omfattas av NHR-statusen.

Vi tolkar detta som att om förslaget antas i Portugal kommer Portugal uppfylla kravet på att ha infört en skatt, även om de nya reglerna inte omfattar de personer som redan är bosatta i landet. Det medför att Sverige får beskatta tjänstepensionerna först från och med den 1 januari 2023 enligt det omförhandlade dubbelbeskattningsavtalet. De personer som omfattas av NHR-statusen kommer därmed att beskattas med svensk SINK-skatt först från den 1 januari 2023.

Scroll to Top