Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Smittad verksamhet vid generationsskifte

Skatterättsnämnden har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet på grund av att en verksamhetsgren i form av kor överförts mellan företagen. Att korna sålts över till marknadspris påverkar inte bedömningen.

Makarna som äger hälften av aktierna var i X AB har inte varit verksamma i betydande omfattning i detta bolag sedan 2009 eller i något annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Under 2009 genomfördes ett generationsskifte där makarna genom gåva överlät en lantbruksfastighet till sin son. Maskiner och inventarier såldes för marknadspris från makarnas enskilda firma till sonens bolag Y AB. Föräldrarnas bolag X AB sålde även över 60 kor till sonens bolag för marknadspris, samtidigt som resterande 50 kor gick till slakt.

Sonen är närstående till makarna och verksam i betydande omfattning i sitt bolag Y AB. Frågan blir därmed om verksamheten i sonens bolag Y AB anses vara samma eller likartad som den som tidigare bedrivits i makarnas bolag X AB. Skatterättsnämndens prövning gäller ytterst att bedöma om försäljningen av de 60 korna innebär att en del av verksamheten i X AB har överförts till Y AB.

Makarna anser inte att deras aktier fortsatt ska vara kvalificerade eftersom endast en mindre del av de totala tillgångarna överförts mellan bolagen. Eftersom korna sålts till marknadspris har inte heller någon förmögenhetsöverföring skett mellan bolagen.

Skatterättsnämnden konstaterar i sin prövning att affärsförbindelser mellan två fåmansföretag inte innebär att det är fråga om en överföring av verksamhet på sätt som gör att företagen kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet enligt praxis. I detta fall anser nämnden det dock ligga närmare till hands att se försäljningen av korna som en överlåtelse av en värdemässigt betydande tillgång i form av en verksamhetsgren som var en del av verksamheten i X AB:s lantbruksverksamhet. Eftersom delar av verksamheten i X AB har överförts till Y AB bedriver företagen samma eller likartad verksamhet. Att transaktionen har skett till marknadspris innebär inte en annan bedömning.

Makarnas aktier i X AB är därför fortsatt kvalificerade även efter trädaperioden, det vill säga trots att de själva inte varit verksamma i bolaget under året eller de fem föregående åren.

Generationsskiften av detta slag är något som det nya 3:12-förslaget är tänkt att underlätta om förslaget blir verklighet. Med nuvarande bestämmelser är det inte möjligt att lägga ett tidigare verksamhetsbolag i träda samtidigt som del av verksamheten överförs till en närståendes aktiva bolag vid ett generationsskifte. Detta trots att överlåtelsen skedde till marknadspris vilket beskedet visar. Står du inför att generationsskifta ditt bolag är du välkommen till oss med dina frågor.

Scroll to Top