Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Tala med oss inför generationsskiftet – det lönar sig

Varje generationsskifte är unikt. Vilka ska ta över verksamheten, vad har företagets ägare för mål med skiftet, hur ska övergången gå till – det är viktigt att ha koll på dessa och en rad andra frågeställningar tidigt i processen. Vi på Advice har lång erfarenhet av att hjälpa företag vid generationsskiften.

Ett generationsskifte innebär att en eller flera personer som tillsammans äger och driver ett företag lämnar över hela eller delar av företaget till nästa generation. Det kan vara familjemedlemmar eller anställda som ska ta över företaget, eller en kombination. Men inget generationsskifte är det andra likt och en rad olika omständigheter kan behöva beaktas, till exempel:

  • eventuella särkullbarn
  • omyndiga barn
  • barn som inte vill bli delägare och i stället vill bli kompenserade
  • delägare som inte är redo att helt släppa taget om företaget
  • äktenskapsförord
  • aktieägaravtal
  • och så vidare

Det är inte ovanligt att ägarna har funderat på skiftet en längre tid innan de bestämmer sig för att ta hjälp av en rådgivare, till exempel en familje- eller skattejurist. Ägarna själva har inte alltid klart för sig vad de har för mål med generationsskiftet. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede definiera vad slutmålen med generationsskiftet är. Vi anser även att det är av betydande värde att redan från början inkludera närstående som påverkas av generationsskiftet i processen. På så sätt kan eventuella missuppfattningar eller bekymmer i familjen under processens gång undvikas.

För att uppnå ett ändamålsenligt skifte och en smidig övergång till något nytt rekommenderar vi att från början sätta upp en tydlig struktur och stegplan för processen. Vi på Advice kan hjälpa er igenom varje del av processen och vi fokuserar framförallt på frågor som rör finansiering, skatteoptimering och familjerätt, där vi även beaktar frågor som rör de känslomässiga aspekterna av att ett företag ska genomgå ett generationsskifte.

Välkomna att kontakta oss om ert företag står inför ett generationsskifte.

Scroll to Top