Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt

Skatteverket har lämnat ett förslag om exitbeskattning till Finansdepartementet. Blir förslaget verklighet ska personer som flyttar utomlands beskattas för en fiktiv kapitalvinst på kapitaltillgångar så som aktier i ett fåmansföretag. Men det finns anståndsregler för betalning av den fiktiva skatten.

Skatteverkets förslag innebär att personer som flyttar från Sverige och blir begränsat skattskyldiga eller får skattemässig hemvist i ett annat land ska beskattas för värdeuppgångar fram till utflytten. Det gäller för personer som före utflytten har varit skattskyldiga i Sverige minst fem av de senaste tio åren. För att exitbeskattningen ska gälla ska även den fiktiva vinsten uppgå till minst 100 000 kr.

För att exitbeskattningen inte ska strida mot den fria rörligheten inom EU ska personer som flyttar till ett land inom EES medges anstånd med att betala den fiktiva skatten. Anstånd medges även vid flytt till andra länder som Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal och ett informationsutbytesavtal med, men då i högst fem år.

Bakgrunden till Skatteverkets förslag är att stävja den gynnsammare beskattning som utflyttade personer ofta får jämfört med om de hade bott kvar i Sverige. Inte minst gäller detta upparbetade vinster i fåmansbolag. Skatteverket föreslår att exitbeskattningen ska gälla från och med den 1 januari 2020. Finansdepartementet har den 8 december 2017 skickat förslaget på remiss och Advice följer om regeringen går vidare med förslaget eller delar av detta. Har ni frågor om hur exitbeskattningen skulle påverka er är ni välkommen till oss för en diskussion.

Scroll to Top