Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Sverige inleder skatteavtalsförhandling med Portugal

Sedan Portugal 2010 ändrade sina inhemska skattebestämmelser så har det funnits möjlighet för utflyttade svenskar som fått hemvist i Portugal att helt undgå beskattning på tjänstepension. Detta har lett till en ökad utvandring till Portugal och varit något som regeringen sedan länge försökt stävja.

Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om det lagliga skattekryphålet för pensionärer och att Sverige tidigare i år vänt sig till Portugal och begärt omförhandling av skatteavtalet. Detta efter att Portugal av flera länder förmåtts att ändra sin interna lagstiftning utan att detta har resulterat i någon ändring.

Regeringen meddelar nu att Portugal har accepterat att förhandlingar inleds och att dessa startas inom de närmsta veckorna. Medier rapporterar att Portugals ekonomiminister vid ett Sverigebesök sagt sig ha lyssnat på de svenska argumenten och att en lösning ska kunna nås relativt snart.

Hur lång tid förhandlingarna förväntas ta och om dessa kommer att utmynna i ändrade bestämmelser går inte att säga. Förhandlingarna mellan Finland och Portugal har exempelvis tagit flera år. Regeringen lyfter dock fram att det i Finlands fall gällde en omförhandling av hela avtalet.

Har du frågor som gäller utflyttning från Sverige och vad som gäller enligt ett dubbelbeskattningsavtal med ett annat land är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top