Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt

Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt

[2015-06-30] Vid överlåtelse av fastigheter är det möjligt att sälja skattefritt (ingen inkomstskatt) genom att först förpacka fastigheten i ett bolag och därefter sälja fastighetsbolaget. Nu tillsätter Regeringen en utredning om förpackning av fastigheter.

Det senaste året har det förts mycket diskussioner kring möjligheten att skattefritt sälja fastigheter genom att ”paketera” dem i ett aktiebolag vid försäljning. Det var därför inte oväntat att Regeringen den 11 juni i år beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor rörande fastighets -och stämpelskatt området med särskilt fokus på paketering av fastigheter. Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2017 och på grund av det politiska läget är det sannolikt att en försämring av de nuvarande reglerna kan väntas.

Scroll to Top