Gåva av fastighet

Gåva av fastighet

[2014-10-22] FÖRHANDSBESKED: Med ”kattrumpa” avses en gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående.

Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnade förra året en dom som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra en gåva. Skatterättsnämnden har genom sitt förhandsbesked klargjort sin syn på saken.

I slutet av förra året kom HD med ett nytt avgörande där det fastslogs att utgångspunkten vid en kattrumpa är att gåvoavsikt saknas mot aktiebolaget och att det därför inte är någon gåva samt att stämpelskatt därför ska tas ut. Efter detta befarades även att en ändring skulle ske inkomstskattemässigt, innebärande att kapitalvinstbeskattning skulle utlösas vid transaktioner av det aktuella slaget eftersom de inte ansågs utgöra gåvor.

Skatterättsnämnden har nu i ett förhandsbesked fastställt att en kattrumpa, inkomstskattemässigt, utgör gåva och därmed ska kapitalvinstbeskattning inte ske.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och det är nu upp till Högsta förvaltningsdomstolen att bedöma huruvida en kattrumpa är en gåva eller inte.

Slutsatser om en kattrumpa är en gåva av en fastighet eller inte ska därför i nuläget göras med försiktighet.

Scroll to Top