Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast Skatterättsnämndens förhandsbesked i två frågor om utomståenderegeln. HFD konstaterar att utomståenderegeln inte är tillämplig om utdelning lämnas efter det att det inte längre finns något utomstående ägande i verksamhetsföretaget. Om utdelningen i stället lämnas innan det utomstående ägandet upphör är däremot regeln tillämplig även om det utomstående ägandet upphör senare under samma beskattningsår.

Förutsättningarna för ansökan var följande. De två sökandena har sedan länge varit verksamma i betydande omfattning i ett fåmansföretag som de ägt till hälften vardera. Under 2011 sålde de sina aktier i fåmansföretaget, Bolag 1, till varsitt förvaltningsbolag. Samma år sålde dessa förvaltningsbolag aktierna i fåmansföretaget till ett annat fåmansföretag, Bolag 2.

Förvaltningsbolagen fick betalt dels kontant dels i aktier i Bolag 2. Efter försäljningen äger förvaltningsbolagen ca fyra procent vardera av aktierna i Bolag 2 och sedan 2011 har även utomstående ägt minst 30 procent av aktierna i detta bolag.

Sökandena ville bl.a. få besvarat om aktierna i förvaltningsbolagen är kvalificerade om utdelning ur bolagen lämnas efter att Bolag 2 avyttrats externt alternativt likviderats. På den frågan konstaterar HFD att sökandena är verksamma i ett dotterbolag till det bolag där det utomstående ägandet finns. Efter att Bolag 2 avyttrats alternativt likviderats finns inte något utomstående ägande i verksamhetsbolaget vid tidpunkten för utdelningen och utomståenderegeln är därför inte tillämplig.

Sökandena ville även få besvarat om bedömningen påverkas av om utdelning från förvaltningsbolagen lämnas innan det utomstående ägandet i Bolag 2 upphör, men under samma beskattningsår. HFD konstaterar att utomståenderegeln i det fallet är tillämplig och att aktierna i förvaltningsbolagen då inte är kvalificerade.

Domen innebär att en ägarstruktur där aktierna inte är kvalificerade, för att det finns ett betydande utomstående ägande, kan bli kvalificerade när det utomstående ägandet inte längre består. Detta gäller även när ägaren vid denna tidpunkt inte är verksam i något bolag i ägarstrukturen. Det medför att kapital från en tidigare bedriven rörelseverksamhet där det funnits ett betydande utomstående ägande kan smitta aktierna även i ett renodlat holdingbolag där ägaren aldrig har varit verksam. Vid ägarförändringar i bolag där det finns ett betydande utomstående ägande krävs därför planering för att ta hänsyn till följderna av ägarförändringarna. Har du frågor om utomståenderegeln är du välkommen att höra av dig till oss.

Scroll to Top